Om tävlingsmentalitet och konkurrenstänkande inom forskning

Forskare protesterar mot tävlingsmentalitet

"Återta vetenskapen! utropar författarna till en aktuell stridsskrift där de vänder sig mot tävlingsmentalitet och konkurrenstänkande inom forskning och undervisning. Bland annat varnar de för att konkurrenstänkandet leder till likriktning."

Universitetsläraren Nummer 3-08 av PER-OLOF ELIASSON

Natur, samhälle & människan/ Natur Samhälle Människa/ Humaniora

Kulturutredningen 2009

En kultur utan konstnärer? Vad gäller konst och konstnärspolitiken är Kulturutredningen inget annat...

Om tävlingsmentalitet och konkurrenstänkande inom forskning

Forskare protesterar mot tävlingsmentalitet Återta vetenskapen! utropar författarna till en aktuell...

DN reportage om humaniora 2009

Utraderade humanister DEL 1 I lågkonjunkturen strömmar humaniorastudenterna till universiteten igen....

Universitetsväsendet och meningen med livet

Slut på svaren om meningen med livet SAMMANHANG. En grundambition hos universitets­väsendet har ända...

×
×