Träna på tredjegradsekvationer och högre

Ekvationer: Tredjegrads, rationella uttryck mm

MCThirdAndHigherWisWeb
MCThirdAndHigherWisWeb

Nya HTML5 simuleringar, som funkar med alla webbläsare, Startsidan finns HÄR

Logga in som gäst och klicka exempelvis:

Old → Secondary education → Algebra → Exercises - Equations → Advanced equations

Eller:

Old → Undergraduate education → Lesson-Algebraic skills → Practice with equations 3 och 4

Träna på potenslagarna

Exponential-, potens- och logaritmfunktioner

MCPotenserWinWeb
MCPotenserWinWeb

Nya HTML5 simuleringar, som funkar med alla webbläsare, Startsidan finns HÄR

Logga in som gäst och klicka exempelvis:

Old → Secondary education  Algebra → Exercises-manipulating Expressions → Simlifying - powers

Eller:

Old → Undergraduate education → Lesson-Algebraic skills → Practice with powers and roots

×
×