Bildning och matematik

Bildning och matematik

"Högskoleverket har beslutat att starta en skriftserie om bildning som ett led i verkets bildningssatsning. Det häfte som du nu håller i din hand är den första i en serie skrifter som ska ge ämnesperspektiv på bildning. Vi hoppas att skriftserien ska ge stimulans och uppslag till diskussioner om bildning och bildningsinslag i utbildningen.

Skrifterna riktar sig i första hand till verksamma inom högskolans område som studenter och lärare, men kan med fördel läsas av en intresserad allmänhet."

Högskoleverket, 2004

Matematikens betydelse i det moderna samhället

MATEMATIK finns i allt

"Matematik finns i mobiltelefoner, bilar och oljetankers. Internet byggs med matematik. Statistik och matematik förbättrar världens produktion av mat och gör att industrin kan tillverka och distribuera produkter mer effektivt. De hjälper oss att förstå och styra vår ekonomi och vårt samhälle. Ny matematik och statistik bidrar till utvecklingen inom kemi och fysik, och den är nödvändig för att vi ska förstå modern biologi och klimatvetenskap."

Kungl. Vetenskapsakademien


Matematik och samhälle

"This poster is a tribute to the National Academy of Engineering as well as the men and women who have focused their brilliance to transform the modern world. The poster is a mosaic of the ways mathematics helps us utilize and benefit from these great technological achievements. Some achievements will be familiar. Some will be a surprise. All, hopefully, will encourage you to investigate these topics further." Matematik i praktiken

"Det finns inget Nobelpris i matematik, och intresset för ämnet är svagt - det uppfattas ofta som teoretiskt och världsfrånvänt. Men bakom en lång rad av vår tids största tekniska framgångar ligger gamla och nya matematiska rön, skriver Anders Björner."

DN, 22 oktober 2009, Kultur, Essä av Anders Björner.

Anders Björner är föreståndare för Institut Mittag-Leffler, vetenskapsakademiens internationella forskningsinstitut för matematik. 

×
×