Fysik/ Fysik 2/ Vågor: Interferens

Fy2:Interferens av två vågkällor

Fy2:Interferens av två vågkällor

Interferens av två vågkällor undersöks. Ska­pad med Geo­Ge­bra av Ge­or­gi­os The­odo...

Fy2:Interferens av två vågkällor

Fy2:Interferens av två vågkällor

Interferens av två vågkällor undersöks...

Fy2: 2-D våggenerator och interferens 1a

Fy2: 2-D våggenerator och interferens 1a

Du kan studera interferens mellan två punktkällor Klicka på Download Executable Jar File, och kör...

Fy2: Interferens av vattenvågor 1b

Fy2: Interferens av vattenvågor 1b

Interferens i vattenvågor. Klicka Downlode Executable Jar File och kör sedan den nedladdade fil...

Fy2: 2-D våggenerator och interferens 2

Du kan studera vatten- ljud- och ljusvågor...

Fy2: 2-D och 3-D våggenerator och interferens

Du kan flytta på vågkällorna, och det finns massor av förinställda konstellationer....

Fy2: Interferens i två dimensioner

Konstruktiv och destruktiv interferens kan undersökas....

×
×