Rörelse av en elektron i ett elektriskt fältHow an Electron Moves in an Electric Field   "In the game above the goal is to hit the target located opposite a electron gun. The electron gun will fire an electron. The electron must not hit any walls or obstacles during your attempt. You may direct the electron along a path of your choosing by placing stationary positive and negative charges at various locations. You should try to hit the target using the fewest charges possible."   Du hittar väldigt bra undervisningsmaterial i The Concord Consortium

pDecathlon

SpelIUndervpDecath.jpg

Game Description
"The goal of the game is to infect all yellow balls with brown color by colliding them with brown balls.

Game Instructions
Left-Click a destroyable object (pink color) to destroy it."

Det finns många nivåer

Hjälp och inspiration inför projektarbetet

 

 • Gymnasiearbeten på KTH och Vetenskapens Hus
  "I vissa fall finns det färdiga förslag på gymnasiearbeten eller arbetsområden. I andra fall finns det möjlighet att själv påverka form och innehåll och tillsammans med oss på KTH diskutera och ta fram ett lämpligt gymnasiearbete" 


  VETENSKAPENS HUS


  Exempel på gymnasiearbete

  Här hittar du 28 exempel till ditt ditt gymnasiearbete. För att hjälpa dig med ditt gymnasiearbete delar vi på KTH med oss av våra idéer kring spännande frågor som påverkar våra liv i teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

 • SVENSKA JUNIORVATTENPRISET

  "projekt som inriktat sig på tema vatten ur olika synvinklar, allt från naturvetenskap eller kemi till samhällsvetenskap eller historia."

  Det Svenska Juniorvattenpriset är första steget för att kunna delta i den internationälla tävlingen

  STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

  "The national and international competitions are open to young people between the ages of 15 and 20 who have conducted water-related projects of proven environmental, scientific, social or technological significance. The projects range from local or regional to national or global topics."

  UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE 
  "Nå längre med ditt gymnasiebete. På Utställningen Unga Forskare får du som gymnasieelev möjlighet att visa upp ditt gymnasiearbete och tävla om stipendieresor ut i världen till ett totalt värde av en halv miljon kronor."


  Exempel på gamla projektrapporter 

  Gymnasiearbete inom rymden och astronomi 
  "Inom Förbundet Unga Forskare kan du och dina rymdvänner skapa en projektgrupp och göra ett gymnasiearbete inom astronomi, astrofysik, rymdfysik, eller rymden generellt."

  "Rays vision är att Sverige skall vara en världsledande forskningsnation inom naturvetenskap, teknik och matematik.

  Rays mål är att uppmärksamma unga talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik samt bidra till att de tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning.

  Rays metod är att årligen arrangera en sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet."

  Exempel på projekt
 • NATIONELLT RESURSCENTRUM FÖR FYSIK har en hel del information om gymnasiearbetet.

 • Forskning 

  "Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman."

 

 •  

 

 

Inspirationskällor inom rymden, miljö, klimat och hållbar utveckling • "Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling."

 • Institutet för rymdfysik • "Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

  I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Vårt mål är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd."


 • "SEI is an independent international research institute. We have been engaged in environment and development issues at local, national, regional and global policy levels for more than 20 years.
  SEI was formally established in 1989 by the Swedish Government and celebrated its 20th anniversary in October 2009. The Institute has established a reputation for rigorous and objective scientific analysis in the field of environment and development."

 • "IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet.
  ...

  Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier."

 • Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)


Gymnasiekurser, läxhjälp samt förberedande kurser för universitetet

Svenska  • "Mattecentrum är en ideell förening som sedan 2008 erbjuder gratis läxhjälp i matte till barn och unga.

   Föreningens syfte att öka kunskapen i matematik bland Sveriges skolelever. Vi vill verka för en likvärdig kunskapsinhämtning och att öka kunskapen i och intresset för matematik."


   "Mattecentrum nära dig"
   "Matteboken.se är ett verktyg för att studera matte här på nätet. Här hittar du teori, räkneövningar och videolektioner för all matematik på grundskole- och gymnasienivå."
      • Förberedande kurs i matematik 1
     (Omfattar delar av Ma 1 - Ma 2)

   "Kursen är en överbryggning från gymnasiet in i högskolan. Även om du klarat matematiken mycket bra tidigare rekommenderar vi dig att läsa kursen. Den berättigar till studiemedel och kan läsas helt via Internet. Kursen ges i samarbete mellan flera av landets högskolor och centret MATH.SE."


  • Förberedande kurs i matematik 2
     (Omfattar delar av Ma 3 - Ma 4)


  • Förberedande kurs i matematik

   Gratis kursmaterial

   "Förberedande kurs i matematik (MM1003), 7.5 hp, är för dig som vill fräscha upp eller fördjupa dina matematikkunskaper inför universitetsstudier.

   Kursen är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken och rekommenderas därför också till de som haft lätt för gymnasiematematiken. Den kan även fungera som förberedelse inför masterstudier i samhällsvetenskapliga program med matematiska inslag."

  • PLUGGAKUTEN

   "Här på Pluggakuten diskuterar vi lösningar på alla frågor som kan tänkas dyka upp när du pluggar. Här kan du ställa frågor, diskutera och hjälpa andra i alla ämnen och kurser."

Olika intressanta sidor

Webbsidor

 

 • DidaktikWebbsALPS.jpg
  ALPS, Active Learning Practice for Schools, is an electronic community dedicated to the improvement and advancement of educational instruction and practice
   


  DidaktikWebbsTfU.jpg • DidaktiUEuropeanSChoolnet.jpg
  European Schoolnet (EUN) is a network of 31 Ministries of Education in Europe and beyond.
  ....
  European Schoolnet’s activities are divided among three strands of work:
    Policy, research and innovation
    Schools services
    Learning resource exchange and interoperability

 • DidaktikWebbsASU.jpg
  Modeling Instruction Program


  The Modeling Instruction Program is dedicated to

  •Research-based reform of physics instruction at all grade levels
  •Sustained professional growth and support for physics teachers

 


 

 • DidaktikWebbsCfTaTE.jpg

  The science education team is focused on finding and developing compelling examples in which technology can be used to enhance science instruction.


   

 • DidaktikMITSchellerTeacherE.jpg


  MIT Scheller Teacher Education Program and K-12 Education Projects


   DidaktikESERA.jpg


    

 • OlympTavlProbGalileoEdNetw.jpgGalileo Educational Network


  "Galileo Educational Network creates, promotes and disseminates innovative teaching and learning practices through research, professional learning and fostering external collaborations. Galileo works with students, teachers and policy makers across Canada both onsite and online."


   

 • Education High Reliability Schools
  "The ’High Reliability Schools’ (HRS) concept was created in the mid-1990’s as an answer to global calls for school reform, in which many other projects had failed. The HRS project, which developed from this concept, was first implemented in schools in the UK in 1994, using CfBT funding, and since this time, has been achieving a remarkable level of success."


  Kritik av School Effectiveness Research: 1) Goldstein and Woodhouse 2) Luyten, Visscher and Witziers 3) Sandoval 3) Martin Thrupp

 

Några intressanta sidor

Gymnasiekurser på engelska

Engelska

 •   Math is Fun

  Matematik från lågstadiet till gymnasiet.


  "The idea behind the site is to offer mathematics as well as some fun bits, and to combine the two wherever possible."

Internationella och svenska tidskrifter

 • DidaktikJournalEURASIA.jpgThe aim of this journal is to publish original, peer reviewed articles on a variety of topics and research methods in mathematics, science and technology education.


 • DidaktikTidskriftNamnaren.jpgNämnarenprojektet skall stödja och medverka till en förbättrad matematikutbildning inom barnomsorgen, i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och lärarutbildning.


 • DidaktikTidskriftNOMAD.jpgNOMAD är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

Hjälp och inspiration inför gymnasiearbetet • "The IYPT, sometimes also referred to as “Physics World Cup”, is a team-oriented scientific competition among teams of secondary school students. The participants present their solutions to scientific problems they have prepared over several months and then discuss their solutions with other teams. The roles of Reporter (Presentation), Opponent and Reviewer are graded by a jury consisting of international experts."

  "To participate in the IYPT, teams have almost a year to prepare so-called "Reports" on 17 tasks, called "problems"."

  Problems for 2024 Väldigt bra förslag på Gymnasiearbeten. 

 • Svenska IYPT

 • Hur skall du börja? Du hittar en bra start i IYPT Reference Kit 


  Problems from previous tournaments.
  Eller mera omfattande arkiv:
   


 • Intel ISEF 

  "
  The Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), is the world’s largest international pre-college science competition, providing an annual forum for more than 1,700 high school students from over 70 countries, regions, and territories to showcase their independent research and compete for about $5 million in awards in 17 categories." 

  Vill du delta i tävlingen Intel ISEF? Du måste först komma till finalen i den svenska tävlingen UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE

 • "The award-winning, non-profit Science Buddies empowers K-12 students, parents, and teachers to quickly and easily find free project ideas and help in all areas of science from physics to food science and music to microbiology."


  Steps of the Scientific Method

  Scientific Method Handout (PDF)

  Science Fair Project Ideas
 • All Science Fair Projects 

  Observera att när du söker projekt på nätet så är de oftast för små som Gymnasiearbeten. Men du kan för det mesta anpassa dem så att de blir tillräckligt komplexa.

  Nedan kan du klicka dig fram till en sida som förklarar den vetenskapliga metoden väldigt bra. • California State Science Fair:
  Getting Started with Your Project

  "Having trouble getting started with your project? Here’s a collection of WWW sites which address just your problem."
Alla texter i arkivet: 21

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera