Siffror och mänskligt beteende


David X. Li’s Gaussian copula function

Räkna inte med matematikerna

"I dagens digitala värld har matematikern blivit kung. Journalisten Ivar Ekman berättar hur mänskligt beteende numera tolkas i siffror. Och hur fel det kan bli."

DN, Kulturdebatt 28 april 2009 av Ivar Ekman

Ivar Ekman är redaktionschef på Filter

Kulturutredningen 2009

En kultur utan konstnärer?

"Vad gäller konst och konstnärspolitiken är Kulturutredningen inget annat än ett haveri, skriver författaren Niklas Rådström i den första av två artiklar inför den 19 maj, då remisstiden går ut. I morgon fortsätter han diskutera kulturens ekonomi ur ett existentiellt perspektiv."

DN, Kultur, IDÉ & KRITIK, DEBATT 28 april 2009 av Niklas Rådström

Niklas Rådström är författare och skriver romaner, poesi, essäer, barnböcker samt manus för film och teater.

Konsten som gåva
Kulturutredningens perspektiv har varit för snävt, och det är därför den inte förmått formulera en konstpolitik, skriver författaren Niklas Rådström i en andra artikel om kulturpolitiken. Konst är något annat och betydligt mer än bara en marknadsvara att sälja och köpa.

DN, Kultur, IDÉ & KRITIK, DEBATT 29 april 2009 av Niklas Rådström

Niklas Rådström är författare och skriver romaner, poesi, essäer, barnböcker samt manus för film och teater.

Kretsar med batteri resistans och strömbrytare

Elektriska kretsar

Du väljer krets för Fy A i Circuits → Basics (→ Resistors för att få bilden ovan). I Options väljer du om strömmen, spänningen, effekten osv. skall visas. Där kan du också välja Europeiska resistorer (som i figuren ovan). När du markerar en komponent får du exempelvis information om strömmen igenom och spänningen över den.

Universitetsväsendet och meningen med livet

Slut på svaren om meningen med livet

"SAMMANHANG. En grundambition hos universitets­väsendet har ända sedan medeltiden varit att fostra studenterna till att odla en livsmening. Först på senare år har denna övergripande fråga kommit att bli ovidkommande - på gott och ont."

SvD, Kultur, Under Strecket 28 april 2009 av Merete Mazzarella

Merete Mazzarella är professor em i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

Det är skillnad på att studera människan och salt

Skillnaden mellan naturvetenskap och humaniora

 • Det är skillnad på att studera människan och salt

  "En myt som då och då kommer upp till ytan är att humanvetenskaperna, det vill säga humaniora, beteendevetenskap och samhällsvetenskap, skulle vara metodologiskt och därmed vetenskapligt på efterkälken i förhållande till den "exakta" naturvetenskapen. Braithwaites föraktfulla påstående att humanvetenskapens metod består av "ett djupt andetag följt av fria associationer" illustrerar tanken väl. Baktanken är att humanvetenskapen borde se naturvetenskapen som en förebild och i större utsträckning försöka anamma dess exakta metodik. Jag ska försöka nyansera bilden av vad humanvetenskaperna sysslar med och argumentera för att det är ett misstag att betrakta naturvetenskapen som en förebild för all vetenskap."

  Tvärsnitt nr 4:2007, Debatt av Rögnvaldur Ingthorsson

  Rögnvaldur Ingthorsson är fil.dr i teoretisk filosofi och vikarierande lektor på Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet

 

 • Här svarar Torbjörn Fagerström på debattinlägget.

  "Det är ett misstag att betrakta naturvetenskapen som en förebild för all vetenskap. Så skrev Rögnvaldur Ingthorsson, fil.dr i teoretisk filosofi och vikarierande lektor vid Institutionen för kostvetenskap vid Umeåuniversitet, i ett debattinlägg i Tvärsnitt nummer 4 2007. Att humanvetenskaperna skulle vara metodologiskt och därmed vetenskapligt på efterkälken i förhållande till naturvetenskapen är en myt, menade han och argumenterade för det meningsfulla i att göra skillnad mellan vetenskaperna och de metodologiska konsekvenser dessa skillnader får."

  Tvärsnitt nr 1: 2008 av Torbjörn Fagerström

  Torbjörn Fagerström är professor i teoretisk ekologi och har varit verksam som professor vid Lunds universitet och som prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

 

 • Här svarar Rögnvaldur Ingthorsson på Fagerströms inlägg:


  "Meningsfulla sammanhang är objektivt verkliga
  I ett inlägg i Tvärsnitt 4:2007 hävdade Rögnvaldur Ingthorsson att det är fel att betrakta naturvetenskapen som en självklar förebild för humanvetenskapen därför att humanvetenskapen studerar en annan typ av forskningsobjekt och måste utveckla egna metoder för att få kunskap om dem.
  Inlägget inspirerade Torbjörn Fagerström att i Tvärsnitt 1:2008 betona vikten av att vara misstänksam mot "särartsresonemang", särskilt om de förnekar att vetenskapen studerar en objektiv verklighet. Att förneka existensen av en objektiv verklighet, menar han, är att anamma ett "kunskapsideal som är grundat i ett New-age-inspirerat svärmeri - inte sällan spetsat med ett kryddmått teknikrädsla och en knivsudd ockultism." "

Olika intressanta sidor

Webbsidor

 

 • DidaktikWebbsALPS.jpg
  ALPS, Active Learning Practice for Schools, is an electronic community dedicated to the improvement and advancement of educational instruction and practice
   


  DidaktikWebbsTfU.jpg • DidaktiUEuropeanSChoolnet.jpg
  European Schoolnet (EUN) is a network of 31 Ministries of Education in Europe and beyond.
  ....
  European Schoolnet’s activities are divided among three strands of work:
    Policy, research and innovation
    Schools services
    Learning resource exchange and interoperability

 • DidaktikWebbsASU.jpg
  Modeling Instruction Program


  The Modeling Instruction Program is dedicated to

  •Research-based reform of physics instruction at all grade levels
  •Sustained professional growth and support for physics teachers

 


 

 • DidaktikWebbsCfTaTE.jpg

  The science education team is focused on finding and developing compelling examples in which technology can be used to enhance science instruction.


   

 • DidaktikMITSchellerTeacherE.jpg


  MIT Scheller Teacher Education Program and K-12 Education Projects


   DidaktikESERA.jpg


    

 • OlympTavlProbGalileoEdNetw.jpgGalileo Educational Network


  "Galileo Educational Network creates, promotes and disseminates innovative teaching and learning practices through research, professional learning and fostering external collaborations. Galileo works with students, teachers and policy makers across Canada both onsite and online."


   

 • Education High Reliability Schools
  "The ’High Reliability Schools’ (HRS) concept was created in the mid-1990’s as an answer to global calls for school reform, in which many other projects had failed. The HRS project, which developed from this concept, was first implemented in schools in the UK in 1994, using CfBT funding, and since this time, has been achieving a remarkable level of success."


  Kritik av School Effectiveness Research: 1) Goldstein and Woodhouse 2) Luyten, Visscher and Witziers 3) Sandoval 3) Martin Thrupp

 

Internationella och svenska tidskrifter

 • DidaktikJournalEURASIA.jpgThe aim of this journal is to publish original, peer reviewed articles on a variety of topics and research methods in mathematics, science and technology education.


 • DidaktikTidskriftNamnaren.jpgNämnarenprojektet skall stödja och medverka till en förbättrad matematikutbildning inom barnomsorgen, i grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och lärarutbildning.


 • DidaktikTidskriftNOMAD.jpgNOMAD är en tidskrift för forskning och utvecklingsarbete i matematikämnets didaktik. Den vänder sig till alla som är intresserade av att följa utvecklingen inom detta kunskapsområde och till institutioner och miljöer som bedriver forskning, utvecklingsarbete och undervisning i matematikämnets didaktik.

Finns det en biologisk drift för musik och konst?

Musik och konst

                    
Nymphs Listening To The Songs of Orpheus, by Charles François Jalabert

Kulturhjärnan

"Finns det en biologisk drift att lyssna på musik och se på konst? Är idealismen eller den starka längtan efter religion medfödd? Hugo Lagercrantz har läst en ny bok om medvetandets och kulturens ursprung."
DN, 8 april 2009, Kultursidan, ESSÄ av Hugo Lagercrantz

Hugo Lagercrantz är professor och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Music Acoustics

Musik


Physics and music have been closely related for thousands of years. The art and the science of music acoustics are presented on this site, in musician-friendly format, as is some of our research work in music science.

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera