Fy1: Värmetransport mellan metall och vatten

VärmetransportEn okänd metall sänks i en behållare med vatten. Både metallens och vattnets massa samt temperatur kan väljas. Sluttemperaturen avläses. Vilken är metallens specifika värmekapacitet? Du kan också sänka en känd metall, och sedan bestämma sluttemperaturen. 

Totalt sökresultat: 14
×
×