DN reportage om humaniora 2009

Utraderade humanister

DEL 1

"I lågkonjunkturen strömmar humaniorastudenterna till universiteten igen. Men de kommer till ett område som i flera år plågats av resursbrist. Hur ska det gå för svensk humanvetenskap?"

DN, Kultur, Reportage 9 juni 2009 av Sverker Lenas


Uträknad humaniora

DEL 2

"Enligt den nya forskningspolitiken kan ett hundratal ­svenska medicinare anses vara mer samhällsnyttiga än human­vetenskapernas främsta världsstjärnor. Men kan kvaliteten på humanvetenskaplig forskning verkligen bedömas med miniräknare?"

DN, Kultur, Reportage 10 juni 2009 av Sverker Lenas

Natur, samhälle & människan/ Natur Samhälle Människa/ Humaniora

Kulturutredningen 2009

En kultur utan konstnärer? Vad gäller konst och konstnärspolitiken är Kulturutredningen inget annat...

Om tävlingsmentalitet och konkurrenstänkande inom forskning

Forskare protesterar mot tävlingsmentalitet Återta vetenskapen! utropar författarna till en aktuell...

DN reportage om humaniora 2009

Utraderade humanister DEL 1 I lågkonjunkturen strömmar humaniorastudenterna till universiteten igen....

Universitetsväsendet och meningen med livet

Slut på svaren om meningen med livet SAMMANHANG. En grundambition hos universitets­väsendet har ända...

×
×