Fy1: Samtidighet, tidsdilitation och längdkontraktion

OBS! Fungerar sannolikt inte med Chrome

Tidsdilitationen, samtidighetens relativitet samt längdkontraktionen demonstreras. Båda observatörernas perspektiv visas.

 

Samtidighetens relativitet.

OBS! Fungerar sannolikt inte med Chrome från Jan 2021 

 

 

 

 

 

×
×