Svenska

 • RESPONS 

  "Med sex nummer om året recenserar Respons all viktig facklitteratur som skrivs på svenska eller blir översatt."

  "Respons vänder sig till dem som är verksamma inom den akademiska världen på olika nivåer, från professorer till studenter, samt till alla som är verksamma inom utbildning generellt och till den intresserade allmänheten."

 • ARENAGRUPPEN

  "Arenagruppen är en ideell förening som bedriver en radikal och progressiv idé- och opinionsbildning. Vi ser med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Arenagruppen är partipolitiskt obunden."

 • AXESS magasin VETENSKAP BILDNING TRADITION

  "Axess Magasin är en tidskrift som erbjuder aktuell svensk och internationell idédebatt inom samhällsvetenskap och humaniora. Varje nummer innehåller även en omfattande del med recensioner av den senaste internationella facklitteraturen."


 • FOKUS - Sveriges nyhetsmagasin

  "Innehåll. Det är vad Fokus handlar om. Varje vecka vill vi ge våra läsare nya kunskaper och så frön till nya tankar om politik, kultur, ekonomi, vetenskap och samhälle i stort. Vi ställer höga krav på hur vi gör det. Analys, snarare än löst tyckande. Oberoende och självständighet: politiskt, men också i förhållande till vår egen bransch och kollegor."

 • Tvärsnitt Om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. ARKIV: Alla nummer från 1999 - 2008

Diverse/ Tidskrifter/ Humaniora och samhällsvetenskap

Svenska

RESPONS Med sex nummer om året recenserar Respons all viktig facklitteratur som skrivs på svenska...

×
×