Ma 1 och 2: Undersöka den linjära funktionen i olika former

ma1o2linjarafunktionerv4
ma1o2linjarafunktionerv4

Ma1: Du kan undersöka den linjära funktionen i k-form

Ma2: Du kan undersöka den linjära funktionen i k-form enpunkts- och tvåpunktsform, samt allmän form.

Det finns många olika typer av uppgifter (undersökande, utredande, laborativa mm) integrerade i simuleringen. Stegvis hjälp och lösningar finns till varje uppgift.

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Matematik/ Matematik 1/ Funktioner 1

Ma 1 och 2: Undersöka den linjära funktionen i olika former

Ma 1 och 2: Undersöka den linjära funktionen i olika former

Ma1: Du kan undersöka den linjära funktionen i k-form Ma2: Du kan undersöka den linjära funktionen...

Ma 1 och 2: Andragradsfunktioner och kvadratiska modeller

Ma 1 och 2: Andragradsfunktioner och kvadratiska modeller

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.Du kan studera andragradsfunktioner och kvadratiska modeller....

Ma 1 och 2: Definitionsmängd och värdemängd

Ma 1 och 2: Definitionsmängd och värdemängd

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.Begreppen definitionsmängd och värdemängd kan undersökas Georgios...

Ma 1 och 2: Exponentiella modeller

Ma 1 och 2: Exponentiella modeller

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.Du kan studera exponentiella modeller. Ett flertal uppgifter,...

Ma 1 och 2: Linjära funktioner

Ma 1 och 2: Linjära funktioner

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.Du kan studera linjära modeller och funktioner. Ett...

Ma 1:Exponentiell tillväxt

Ma 1:Exponentiell tillväxt

Undersöka exponentiell tillväxt med bakterier Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis...

Ma1: Koordinatsystem, punktkoordinater, avstånd och förändring

Ma1: Koordinatsystem, punktkoordinater, avstånd och förändring

Du kan undersöka punktkoordinater, avstånd mellan punkter samt förändringen i x- och y-koordinaterna....

×
×