Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Om tävlingsmentalitet och konkurrenstänkande inom forskning

2009-06-10


Forskare protesterar mot tävlingsmentalitet

"Återta vetenskapen! utropar författarna till en aktuell stridsskrift där de vänder sig mot tävlingsmentalitet och konkurrenstänkande inom forskning och undervisning. Bland annat varnar de för att konkurrenstänkandet leder till likriktning."

Universitetsläraren Nummer 3-08 av PER-OLOF ELIASSON


Utskriven: 2023-12-04
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=210