Hjälp och inspiration inför projektarbetet

 

 • Gymnasiearbeten på KTH och Vetenskapens Hus
  "I vissa fall finns det färdiga förslag på gymnasiearbeten eller arbetsområden. I andra fall finns det möjlighet att själv påverka form och innehåll och tillsammans med oss på KTH diskutera och ta fram ett lämpligt gymnasiearbete" 


  VETENSKAPENS HUS


  Exempel på gymnasiearbete

  Här hittar du 28 exempel till ditt ditt gymnasiearbete. För att hjälpa dig med ditt gymnasiearbete delar vi på KTH med oss av våra idéer kring spännande frågor som påverkar våra liv i teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

 • SVENSKA JUNIORVATTENPRISET

  "projekt som inriktat sig på tema vatten ur olika synvinklar, allt från naturvetenskap eller kemi till samhällsvetenskap eller historia."

  Det Svenska Juniorvattenpriset är första steget för att kunna delta i den internationälla tävlingen

  STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE

  "The national and international competitions are open to young people between the ages of 15 and 20 who have conducted water-related projects of proven environmental, scientific, social or technological significance. The projects range from local or regional to national or global topics."

  UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE 
  "Nå längre med ditt gymnasiebete. På Utställningen Unga Forskare får du som gymnasieelev möjlighet att visa upp ditt gymnasiearbete och tävla om stipendieresor ut i världen till ett totalt värde av en halv miljon kronor."


  Exempel på gamla projektrapporter 

  Gymnasiearbete inom rymden och astronomi 
  "Inom Förbundet Unga Forskare kan du och dina rymdvänner skapa en projektgrupp och göra ett gymnasiearbete inom astronomi, astrofysik, rymdfysik, eller rymden generellt."

  "Rays vision är att Sverige skall vara en världsledande forskningsnation inom naturvetenskap, teknik och matematik.

  Rays mål är att uppmärksamma unga talanger inom naturvetenskap, teknik och matematik samt bidra till att de tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning.

  Rays metod är att årligen arrangera en sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet."

  Exempel på projekt
 • NATIONELLT RESURSCENTRUM FÖR FYSIK har en hel del information om gymnasiearbetet.

 • Forskning 

  "Forskning.se samlar och publicerar forskningsinformation, till nytta och glädje för alla som vill veta något om forskning. Nyheterna hämtas till stor del från landets universitet och lärosäten. Redaktionen på forskning.se producerar även eget redaktionellt material i form av artiklar och aktuella kunskapsöversikter, så kallade teman."

 

 •  

 

 

Inspirationskällor inom rymden, miljö, klimat och hållbar utveckling • "Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling."

 • Institutet för rymdfysik • "Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

  I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Vårt mål är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd."


 • "SEI is an independent international research institute. We have been engaged in environment and development issues at local, national, regional and global policy levels for more than 20 years.
  SEI was formally established in 1989 by the Swedish Government and celebrated its 20th anniversary in October 2009. The Institute has established a reputation for rigorous and objective scientific analysis in the field of environment and development."

 • "IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet.
  ...

  Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier."

 • Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)


×
×