Fysik/ Fysik 2/ Vågor: Grundbegrepp och stående vågor

Fy2: Stående vågor på en sträng

Fy2: Stående vågor på en sträng

Du kan undersöka stående vågor på en sträng. Simuleringer definierar relevanta begrepp samt förklarar...

Fy2: Pulser och vågor längs en sträng

Fy2: Pulser och vågor längs en sträng

Vågor på en sträng kan genereras...

Fy2:Relationen mellan frekvens och våglängd

Fy2:Relationen mellan frekvens och våglängd

Relationen mellan frekvens och våglängd undersöks...

Fy2:Transversella vågor

Fy2:Transversella vågor

Transverella vågor visas...

Fy2:Longitudinella vågor

Fy2:Longitudinella vågor

Longitudinella vågor visas...

Fy2:Transversella och longitudinella vågor

Fy2:Transversella och longitudinella vågor

Transverella och longitudinella vågor visas....

Fy2:Addition av vågor Superpositionsprincipen

Fy2:Addition av vågor Superpositionsprincipen

Superpositionsprincipen undersöks...

Fy2: Reflektion och transmission av vågor

Fy2: Reflektion och transmission av vågor

Transmision och reflektion av vågor...

×
×