Fy2: Stående vågor på en sträng

Transversella vågor

fy2vågorstränggeogebragth
fy2vågorstränggeogebragth

Du kan undersöka stående vågor på en sträng. Simuleringer definierar relevanta begrepp samt förklarar med text fenomenet


Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis  

Fysik/ Fysik 2/ Vågor: Grundbegrepp och stående vågor

Fy2: Stående vågor på en sträng

Fy2: Stående vågor på en sträng

Du kan undersöka stående vågor på en sträng. Simuleringer definierar relevanta begrepp samt förklarar...

Fy2: Pulser och vågor längs en sträng

Fy2: Pulser och vågor längs en sträng

Vågor på en sträng kan genereras...

Fy2:Relationen mellan frekvens och våglängd

Fy2:Relationen mellan frekvens och våglängd

Relationen mellan frekvens och våglängd undersöks...

Fy2:Transversella vågor

Fy2:Transversella vågor

Transverella vågor visas...

Fy2:Longitudinella vågor

Fy2:Longitudinella vågor

Longitudinella vågor visas...

Fy2:Transversella och longitudinella vågor

Fy2:Transversella och longitudinella vågor

Transverella och longitudinella vågor visas....

Fy2:Addition av vågor Superpositionsprincipen

Fy2:Addition av vågor Superpositionsprincipen

Superpositionsprincipen undersöks...

Fy2: Reflektion och transmission av vågor

Fy2: Reflektion och transmission av vågor

Transmision och reflektion av vågor...

×
×