Kulturutredningen 2009

En kultur utan konstnärer?

"Vad gäller konst och konstnärspolitiken är Kulturutredningen inget annat än ett haveri, skriver författaren Niklas Rådström i den första av två artiklar inför den 19 maj, då remisstiden går ut. I morgon fortsätter han diskutera kulturens ekonomi ur ett existentiellt perspektiv."

DN, Kultur, IDÉ & KRITIK, DEBATT 28 april 2009 av Niklas Rådström

Niklas Rådström är författare och skriver romaner, poesi, essäer, barnböcker samt manus för film och teater.

Konsten som gåva
Kulturutredningens perspektiv har varit för snävt, och det är därför den inte förmått formulera en konstpolitik, skriver författaren Niklas Rådström i en andra artikel om kulturpolitiken. Konst är något annat och betydligt mer än bara en marknadsvara att sälja och köpa.

DN, Kultur, IDÉ & KRITIK, DEBATT 29 april 2009 av Niklas Rådström

Niklas Rådström är författare och skriver romaner, poesi, essäer, barnböcker samt manus för film och teater.

Natur, samhälle & människan/ Natur Samhälle Människa/ Humaniora

Kulturutredningen 2009

En kultur utan konstnärer? Vad gäller konst och konstnärspolitiken är Kulturutredningen inget annat...

Om tävlingsmentalitet och konkurrenstänkande inom forskning

Forskare protesterar mot tävlingsmentalitet Återta vetenskapen! utropar författarna till en aktuell...

DN reportage om humaniora 2009

Utraderade humanister DEL 1 I lågkonjunkturen strömmar humaniorastudenterna till universiteten igen....

Universitetsväsendet och meningen med livet

Slut på svaren om meningen med livet SAMMANHANG. En grundambition hos universitets­väsendet har ända...

×
×