Ma 1 och 2: Exponentiella modeller

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.
Du kan studera exponentiella modeller. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Ma 1 och 2: Undersöka den linjära funktionen i olika former

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare
Du kan undersöka den linjära funktionen i k-form, enpunkts- och tvåpunktsform, samt allmän form. Det finns många olika typer av uppgifter (undersökande, utredande, laborativa mm) integrerade i simuleringen. Stegvis hjälp och lösningar finns till varje uppgift.

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Fy 1: Experiment med is och vatten i ett kärl, med och utan isolering

HTML5 Version1: Fungerar med ALLA webbläsare.

Du kan undersöka när is och/eller vatten värms upp tills de förångas. Du kan också undersöka systemet när den utbyter energi med omgivningen, samt utreda olika blandningsproblem.

Det finns många övningar till simuleringen.


Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Ma 1 och 2: Linjära funktioner

HTML5 Version 1: Fungerar med ALLA webbläsare.
Du kan studera linjära modeller och funktioner. Ett flertal uppgifter, med stegvis hjälp och svar, är integrerade inne i simuleringarna.

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra

Heltäckande sammanfattning av Ma 3c

Heltäckande sammanfattning av Ma 3c med teori och lösta uppgifter i alla moment.

Texten kan exempelvis användas inför ett prov i Ma 3c eller som en repetition av kursen inför Ma 4. 

Ma2: Randvinkelsatsen och tre följdsatser

HTML5 version2: Kan köras med alla webbläsare.

Här kan du undersöka relationen mellan randvinkeln α och medelpunktsvinkeln β. Genom att använda glidaren till höger kan du undersöka tre följdsatser. Ett antal uppgifter finns med.

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Chaplin speglar sigVERSION 3. Du kan undersöka reflexion och avbildning i plana speglar. I version 3 har nya uppgifter tillkommit.

Skapad av Georgios Theodoridis med GeoGebra

Fy1: Drivkraft och bromskraft

Drivkraft och friktionskraft verkar på en kropp. Drivkraften verkar under en begränsad tid. Hur långt rör sig kroppen tills den stannar?

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

De trigonometriska funktionerna 1

Ma4TrigonometricFunctionsaug17.jpg


HTML5 version 3. Fungerar med alla webbläsare

Från enhetscirkeln till de trigonometriska funktionerna y=sin x, y=cos x och y=tan x. Trigonometriska grundekvationer algebraiskt och grafiskt
 

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Fy1: Rörelse på ett lutande plan

Rörelse på ett lutande plan kan undersökas. Rörelsen kan ske både uppför eller nedför. Du kan ändra friktionskoefficienter

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Alla texter i arkivet: 96

Vi använder cookies för att förbättra din online-upplevelse.
Genom att surfa på vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Läs mera