Fysik

"HyperPhysics is an exploration environment for concepts in physics which employs concept maps and other linking strategies to facilitate smooth navigation...

The entire environment is interconnected with thousands of links, reminiscent of a neural network."

 

 

 

THE NET ADVANCE OF PHYSICS

Review Articles and Tutorials in an Encyclopædic Format

 

 

 

 


ERIC WEISSTEIN’S WORLD OF PHYSICS
A WOLFRAM WEB RESOURCE

 

 

 Klicka på ett nyckelområde längst upp ("The essentials"," History" osv) och sedan på en atom i tabellen

 AN ARCHIVE PRESENTING AND DOCUMENTING SOME IMPORTANT AND ORIGINAL CONTRIBUTIONS MADE BEFORE 1976 BY 20th CENTURY WOMEN.

 

Vetenskapens framväxt

FINaturvetenskFilosof
FINaturvetenskFilosof

In the frontispiece to Voltaire’s interpretation of Isaac Newton’s work, Elémens de la philosophie de Neuton (1738), the philosopher sits translating the inspired work of Newton

  • Från naturfilosofi till vetenskap

    "Naturvetenskapen ses ofta som en verksamhet som går ut på att testa hypoteser på basen av experiment, medan filosofin betraktas som en spekulativ verksamhet som rör obesvarbara frågor om till exempel livets mening. Man glömmer ofta att den västerländska vetenskapen och filosofin har ett gemensamt ursprung och en gemensam historia. Detta faktum är utgångspunkten för den europeiska forskningssatsning som ESF-programmet From Natural Philosophy to Science har initierat. "

    Tvärsnitt nr 2:2007, Essä av Lilli Alanen

    Lilli Alanen är professor i filosofi vid Uppsala universitet.  

Filosofiencyklopedier

Filosofi

 

 

                                                     

Totalt sökresultat: 87
×
×