Inspirationskällor inom rymden, miljö, klimat och hållbar utveckling • "Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling."

 • Institutet för rymdfysik • "Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center för forskning kring social-ekologiska system, det vill säga system där människa och natur studeras som en integrerad helhet.

  I fokus står systemens resiliens - deras förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. Vårt mål är att bidra med nya insikter och redskap som möjliggör en långsiktigt hållbar produktion av ekosystemtjänster och stärkt resiliens för mänsklig välfärd."


 • "SEI is an independent international research institute. We have been engaged in environment and development issues at local, national, regional and global policy levels for more than 20 years.
  SEI was formally established in 1989 by the Swedish Government and celebrated its 20th anniversary in October 2009. The Institute has established a reputation for rigorous and objective scientific analysis in the field of environment and development."

 • "IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforsknings-institut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet.
  ...

  Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet. Verksamheten inbegriper bland annat klimatfrågor, miljöteknik, innemiljö, avfallshantering, arbetsmiljö, miljömätningar och miljökvalitetsbedömningar. IVL Svenska Miljöinstitutet genomför också undersökningar av miljöeffekter i luft, vatten och mark och institutet har egna analyslaboratorier."

 • Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)


Undervisning/ Gymnasiearbete/ Svenska sidor

Hjälp och inspiration inför projektarbetet

  Gymnasiearbeten på KTH och Vetenskapens HusI vissa fall finns det färdiga förslag på gymnasiearbeten...

Inspirationskällor inom rymden, miljö, klimat och hållbar utveckling

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för all...

×
×