Kast med två tärningar

MBSannolikhetDice.jpg

Träna på sannolikheter med två tärningar.

Matematik/ Matematik 1/ Sannolikhetslära och Statistik

Ma1 Experimentell sannolikhet: Kast med en tärning

Ma1 Experimentell sannolikhet: Kast med en tärning

Kasta en tärning N gånger och se hur den relativa frekvensen för att få en sexa närmar sig 1/6 när...

Kast med två tärningar

Kast med två tärningar

Bestäm sannolkheten för olika händelser vid kast med två tärningar. Du kan markera händelserna...

Ma1: Relativ frekvens vid kast med en eller två tärningar

Ma1: Relativ frekvens vid kast med en eller två tärningar

Du kastar en eller två tärningar N gånger. Vad händer med den relativa frekvensen för antal prickar...

Ma1 Experimentell sannolikhet: Kast med flera tärningar

Ma1 Experimentell sannolikhet: Kast med flera tärningar

Kasta en eller flera tärningar N gånger och se hur den relativa frekvensen för att exempelvis få...

Buffon’s coin

Buffon’s coin

Ett golv är täckt med kvadrater med måtten 1,0 x 1,0 le. Du kastar ett mynt med en viss radie r. Vad...

Sannolikhets experiment

Sannolikhets experiment

Sannolikheten för att en röd prick skall hamna innanför område S är densamma överallt. Vad är...

Lyckohjul

Du kan välja antalet lyckohjul samt antalet nummer per lyckohjul. Vilken total summa är mest/minst...

Kast med två tärningar

Träna på sannolikheter med två tärningar....

×
×