Fysik/ Fysik 1/ Energi

Fy1: Rörelseenergi och potentiell energi för en pendel

Fy1: Rörelseenergi och potentiell energi för en pendel

Hur förändras en pendels rörelseenergi, potentiell energi, hastighet och höjd? Ska­pat med Geo­Ge­bra av...

Fy1: En skateboardåkares kinetiska och potentiella energi

Fy1: En skateboardåkares kinetiska och potentiella energi

En skateboardåkares kinetiska och potentiella energi samt den utvecklade värmeenergin kan undersökas....

Fy1 och 2: Roller Coester Totala energin är bevarad

Fy1 och 2: Roller Coester Totala energin är bevarad

Klicka på Download ejs_gallis_RollerCoaster.jar Kör sedan filen som laddats ner Du kan bygga din...

Fy1: Roller Coster

Fy1: Roller Coster

Du kan undersöka olika banor. Inga siffror utan bara kvalitativt...

Relationen mellan arbete, kinetisk-, potentiell- och värmeenergi

Vad finns det för relation mellan det arbete kraften F utför, och ändringen i kinetisk- och potentiell energi...

Fy1: Båda startar med samma hastighet. Vem vinner loppet?

Fy1: Båda startar med samma hastighet. Vem vinner loppet?

Blocken har samma starthastighet. Vem vinner loppet? Su­rendra­nat­hs hem­si­da med många si...

×
×