Om Projektet

Varför läsa fysik och matematik?

Det finns massor med anledningar att lära sig fysik och matematik. Det kan behövas i yrkeslivet; det är en del av vårt kulturarv; fysik och matte bidrar till den vetenskapliga världsbilden; som medborgare behöver du förstå och ta ställning till olika frågor som kräver kunskaper inom dessa områden; det är roligt.

Men det viktigaste skälet för mig är att det ger eleven en kompakt och omfattande träning i förmågan att resonera rationellt i allmänhet, både i sitt arbete - vad det än må vara - men också i sitt sociala och privata liv. Samtidigt gäller det att kunna se att det finns en fara i detta. Naturvetenskapen använder en specifik form av rationalitet som inte utan vidare kan användas inom den mänskliga sfären, dvs. samhällsvetenskapens och humanioras sfär.

Det är utifrån det perspektivet som den här webbsidan - som är en sida för fysik och matematik - har många inslag av samhällsvetenskap och humaniora. Jag menar att vi behöver försöka förstå vilka likheter och vilka skillnader som finns mellan de olika disciplinernas forskningstraditioner och förhållningssätt. Det är nödvändigt om vi vill vara reflekterande människor och samhällsmedborgare. Och utan den förståelsen kommer man envist försöka använda förhållningssätt inom områden där det inte är fruktbart att göra det.

×
×