Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Fy2: Pulser och vågor längs en sträng

Transversella vågor

2020-12-31


Vågor på en sträng kan genereras


Utskriven: 2024-04-23
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=77