Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Fy2: Interferens med ljus

2021-01-15


Interferens med ljus kan undersökas. Du kan förstora runt gittret och se vägskillnaden 

Ska­pat med Geo­Ge­bra av Ge­or­gi­os The­odo­ri­dis


Utskriven: 2024-04-23
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=643