Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Fy1: Rörelseenergi och potentiell energi för en pendel

2020-12-29


Hur förändras en pendels rörelseenergi, potentiell energi, hastighet och höjd?

Ska­pat med Geo­Ge­bra av Ge­or­gi­os The­odo­ri­dis


Utskriven: 2024-04-23
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=558