Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Vad är bildning?

2020-07-19


Vad är bildning?

"Människans bildningsprocess har hanterats av alla kända civilisationer på ett mer eller mindre utvecklat begreppsligt plan, men i ett europeiskt och västerländskt perspektiv har den klassiska grekiska filosofin en särställning. Av särskild betydelse framstår även i vår tid t.ex. Platons Staten, Menon och Protagoras samt Aristoteles etik ..."

2006 av Michael Uljens, Åbo Akademi


Utskriven: 2021-10-19
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=500