Hem | Skriv ut eller Spara som PDF | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Relationen mellan arbete, kinetisk-, potentiell- och värmeenergi

Arbete, kinetisk och potentiell energi

2009-10-24


FAArbeteKinetPotent.jpg

Vad finns det för relation mellan det arbete kraften F utför, och ändringen i kinetisk- och potentiell energi samt det arbete friktionen utför?

Utskriven: 2024-04-23
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=248