▲▲
Skriv ut | Spara som Word-Fil | Spara som HTML

Sannolikhets experiment
02/08/2013

Ma2SannolikheBuffonsCoin.jpg
OBS! Funkar bäst med Chrome och Safari. Sämst med Internet Explorer

Sannolikheten för att en röd prick skall hamna innanför område S är densamma överallt. Vad är då sannolkheten för att den skall hamna i A eller B? Eller i A och B?


Utskriven 24/09/2020
Från sidan Georgios Smedja i Fysik och Matematik
www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_printText.asp?textID=418