Fy2: Ljusets brytning och reflektion i ett prisma 1

2020-12-30


Undersöka ljusets brytning och reflektion i ett prisma.

Ska­pad med Geo­Ge­bra av Ge­or­gi­os The­odo­ri­dis


Utskriven: 2024-04-23
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=481&export=html