De trigonometriska funktionerna 1

2017-08-09


Ma4TrigonometricFunctionsaug17.jpg


HTML5 version 3. Fungerar med alla webbläsare

Från enhetscirkeln till de trigonometriska funktionerna y=sin x, y=cos x och y=tan x. Trigonometriska grundekvationer algebraiskt och grafiskt
 

Skapat med GeoGebra av Georgios Theodoridis

Utskriven: 2023-09-22
Från sidan: Georgios Smedja i Fysik och Matematik
http://www.georgiostheodoridis.se/sv/sx_PrintPage.php?tid=290&export=html