Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 2 - Kort introduktion till texterna.
14/11/2008, Newtons Metod Du kan mata in en godtycklig funktion (med * för multiplikation).
31/10/2008, Numerisk integration Du kan mata in en godtycklig funktion, och du kan välja olika approximationsmetoder som exempelvis rektangel e
31/10/2008, cos(x) och sin(x) för små vinklar En rät linje y=mx är uppritad där riktningskoeficienten m kan varieras mellan -0,25 och + 0,25.
31/10/2008, z-> w=exp(z) En rät linje på z -planet  ( definierat genom (a+bi)t där a och b är konstanter och t
15/10/2008, n komplexa rötter till w^n=z Röttena till ekvationen w n =z bestäms både numeriskt och grafiskt.
12/10/2008, Intuitiv integration 2 Här kan man träna på funktions-, derivata- och integrationsbegreppet på ett intuitivt sätt.
12/10/2008, sin(x), cos(x) och tan(x) Här kan du undersöka grafen till de trigonometriska funktionerna.
12/10/2008, Intuitiv integration 3 Här kan man träna integrationsbegreppet på ett intuitivt sätt. Med hjälp av musen kan man lätt skapa olika funktioner f(x) för a≤x≤b.
21/09/2008, Undersöka grafen till exponentialfunktionen Undersöka grafen till exponentialfunktionen ƒ(x)=aA b(x+c) +d genom att ändra värdet på de olika variablerna.
Arkiv
Matematik 4
Välj kategori och underkategori
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 80 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,087,983 | Unika IP: 252,385