Se längst upp till höger på startsidan för vad du kan göra om en simulering stoppas av säkerhetsinställningarna
 
Arkiv
I arkivet kan du bläddra igenom databasens texter i princip oberoende av andra klassificeringar - förutom tiden. Texterna är ordnade i nedstigande publiceringsdatum med 10 texter per sida.
Sida: 3 - Kort introduktion till texterna.
03/11/2008, Pythagoras sats 1 Ett bevis på Pythagoras sats. Du kan ändra triangelns utseende.
03/11/2008, Bestämma Pi Att bestämma omkrets, area och π med hjälp av polygon.
03/11/2008, Vinkelsumman i en triangel Här visas att vinkelsumman i en triangel är 180°. Du kan ändra triangelns utseende.
13/10/2008, Koordinatsystem Koordinaterna för en punkt i ett rätvinkligt koordinatsystem introduceras.
11/09/2008, Att träna på geometriska mönster Träna på mönster med tre olika svårighetsgrader. Genom flera steg leds man till en slutformel.
Arkiv
Matematik 1
Välj kategori och underkategori
Webbmaster
Georgios Smedja i Fysik och Matematik
Design, Developed & Powered by 2easy Web Applications
Besökare (20-minuters sessioner) | Idag: 1567 | Totalt sedan 14/04/2009: 4,189,871 | Unika IP: 262,199