y=a sin (b(x-v))+c och y=a cos (b(x-u))+c

Klicka på en glidare och dra för att ändra värdet på en variabel (FINJUSTERINGAR: 1. Klicka först, använd sedan PILTANGENTERNA. 2. Klicka först, och sedan SHIFT+PILTANGENTER för ännu finare justeringar).

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra