Tallinjen och vad minustecknet betecknar

Tallinjen kan undersökas, samt några av minustecknets olika betydelser. Dra glidarna för att ändra värdet på variablerna (klicka + piltangenter för finjustering). Tryck på återställningsikonen längst upp till höger för att återskapa begynnelseläget.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Georgios Theodoridis, Skapat med GeoGebra